جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پیشنهادهای بهبود و روند خلاقیت در دوران کرونا

۳ هفته پیش
۱۸
شرکت آب و فاضلاب استان تهران - دبیرخانه نظام پیشنهادها تهیه مستندی زیبا از تلاش مردمان پاک کشور در مواجه با روزهای سخت کرونایی توسط دفتر پژوهش و بهبود بهره وری شرکت آب و فاضلاب استان تهران - ایده گاه