جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جا نزن انگیزشی از ذهن کوک

۳ هفته پیش
۲۱
ما کاری که باید انجام بدیم را انجام میدیم تا اون چیزی که باید بدست آوریم را بدست آوریم. خیلی از آدم ها فکر می کنند که موفقیت راحته بعد از دبیرستان شغل پیدا می کنم و بقیه همه درست میشه. https://zehnekook.com/dont-stop/