جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

trailar Magic Camp 2020

۴ هفته پیش
۱۰
داستان فیلم کمپ جادو فیلم کمپ جادو (Magic Camp) اندی تاکرمن به عنوان مشاور به کمپ شعبده بازی دوران نوجوانی خو د باز می گردد، جایی که وی امیدوار است بتواند حرفه ی خود را دوباره زنده کند و شغلی برای خودش دست و پا کند و...