جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
قوی ترین مترجمین
۱۳.۱ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نحوه برندسازی شخصی ۱۰:۰۵
نحوه برندسازی شخصی
۹.۸ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
قوی ترین مترجمین کشور ۰۲:۳۶
قوی ترین مترجمین کشور
۹.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۵۶
برند سازی شخصی
۸.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۱۹
برند سازی شخصی
۶.۸ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۶.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ترنسکرایب چیست؟ ۰۲:۴۳
ترنسکرایب چیست؟
۵.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
بهترین مترجمین ۰۲:۲۷
بهترین مترجمین
۵.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان ۰۱:۱۰
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان
۵.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
مبانی برند سازی شخصی ۰۲:۳۲
مبانی برند سازی شخصی
۵.۴ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
قوی ترین تیم ترجمه ۰۲:۴۶
قوی ترین تیم ترجمه
۵.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ترجمه سریع ۰۲:۱۸
ترجمه سریع
۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

abasaltian

گروه اندیشی ۰۴:۱۳
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۶.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ترجمه سریع ۰۲:۱۸
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
تیم ترجمه ۰۲:۴۰