جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
قوی ترین مترجمین
۱.۱ هزار بازدید . ۲ هفته پیش
نحوه برندسازی شخصی ۱۰:۰۵
نحوه برندسازی شخصی
۱ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
قوی ترین مترجمین کشور ۰۲:۳۶
قوی ترین مترجمین کشور
۷۶۸ بازدید . ۱ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۱۹
برند سازی شخصی
۶۵۰ بازدید . ۱ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۵۶
برند سازی شخصی
۶۳۶ بازدید . ۱ ماه پیش
مبانی برند سازی شخصی ۰۲:۳۲
مبانی برند سازی شخصی
۵۹۶ بازدید . ۱ ماه پیش
قوی ترین تیم ترجمه ۰۲:۴۶
قوی ترین تیم ترجمه
۵۹۶ بازدید . ۲ هفته پیش
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۵۸۰ بازدید . ۲ هفته پیش
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان ۰۱:۱۰
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان
۵۳۷ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش نحوه برندسازی شخصی ۰۲:۵۳
آموزش نحوه برندسازی شخصی
۵۳۶ بازدید . ۲ ماه پیش
دوره های آموزشی آیلتس ۰۴:۲۵
دوره های آموزشی آیلتس
۵۱۰ بازدید . ۲ ماه پیش
تدریس تکنیک های آزمون آیلتس ۰۱:۵۸
تدریس تکنیک های آزمون آیلتس
۵۰۱ بازدید . ۲ ماه پیش

TOEFL