جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پایه دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۲۳
پایه دکمه چرخ خیاطی
۵.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز چرخ خیاطی ۰۴:۳۳
پایه سردوز چرخ خیاطی
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه چین سوزنی ۰۱:۲۴
پایه چین سوزنی
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه قیطان دوزی ۰۲:۰۰
پایه قیطان دوزی
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹
طرز روغن کاری زیگزال پروانه
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه
۳.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کشی چرخ خانگی ۰۱:۵۹
نخ کشی چرخ خانگی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه لب تو چرخ خیاطی ۰۳:۱۴
پایه لب تو چرخ خیاطی
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه ۰۲:۴۶
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه ی صحیح روغن کآری چرخ راسته دوز ۰۳:۲۲
نحوه ی صحیح روغن کآری چرخ راسته دوز
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی ۰۷:۰۸
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

#آموزش تعمیرات

تنظیم و تعویض تسمه زیگزال پروانه ۰۴:۲۴
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی ۰۲:۱۳
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی ۰۷:۰۸
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه لب تو چرخ خیاطی ۰۳:۱۴
پایه لب تو چرخ خیاطی
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۲۳
پایه دکمه چرخ خیاطی
۵.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز چرخ خیاطی ۰۴:۳۳
پایه سردوز چرخ خیاطی
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کشی چرخ خانگی ۰۱:۵۹
نخ کشی چرخ خانگی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه قیطان دوزی ۰۲:۰۰
پایه قیطان دوزی
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه چین سوزنی ۰۱:۲۴
پایه چین سوزنی
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز کاتر دار ۰۳:۰۰
پایه سردوز کاتر دار
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز کار با پایه کش دوزی ۰۱:۵۸
طرز کار با پایه کش دوزی
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
علت روغنی شدن پارچه موقع دوخت چیست ؟ ۰۵:۳۳
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه ۰۲:۴۶
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تنظیم نخ ماکو ۰۱:۱۳
آموزش تنظیم نخ ماکو
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه ی صحیح روغن کآری چرخ راسته دوز ۰۳:۲۲
طرز کار با پایه سردوز ۰۱:۲۰
طرز کار با پایه سردوز
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه
۳.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹
طرز روغن کاری زیگزال پروانه
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش