جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تنظیم نخ ماکو ۰۱:۱۳
آموزش تنظیم نخ ماکو
۴۰ بازدید . ۱ ماه پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۳۹ بازدید . ۱ ماه پیش
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه ۰۲:۴۶
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه
۳۹ بازدید . ۱ ماه پیش
طرز کار با پایه سردوز ۰۱:۲۰
طرز کار با پایه سردوز
۳۶ بازدید . ۱ ماه پیش
نحوه ی صحیح روغن کآری چرخ راسته دوز ۰۳:۲۲
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹
طرز روغن کاری زیگزال پروانه
۳۳ بازدید . ۱ ماه پیش
علت روغنی شدن پارچه موقع دوخت چیست ؟ ۰۵:۳۳
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه
۲۸ بازدید . ۱ ماه پیش
پایه سردوز کاتر دار ۰۳:۰۰
پایه سردوز کاتر دار
۲۸ بازدید . ۱ ماه پیش
پایه قیطان دوزی ۰۲:۰۰
پایه قیطان دوزی
۱۷ بازدید . ۴ هفته پیش
نخ کشی چرخ خانگی ۰۱:۵۹
نخ کشی چرخ خانگی
۱۷ بازدید . ۳ هفته پیش
طرز کار با پایه کش دوزی ۰۱:۵۸
طرز کار با پایه کش دوزی
۱۶ بازدید . ۱ ماه پیش

#آموزش تعمیرات

پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی ۰۷:۰۸
پایه لب تو چرخ خیاطی ۰۳:۱۴
پایه لب تو چرخ خیاطی
۷ بازدید . ۲ هفته پیش
پایه دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۲۳
پایه دکمه چرخ خیاطی
۱۱ بازدید . ۲ هفته پیش
پایه سردوز چرخ خیاطی ۰۴:۳۳
پایه سردوز چرخ خیاطی
۱۰ بازدید . ۲ هفته پیش
نخ کشی چرخ خانگی ۰۱:۵۹
نخ کشی چرخ خانگی
۱۷ بازدید . ۳ هفته پیش
پایه قیطان دوزی ۰۲:۰۰
پایه قیطان دوزی
۱۷ بازدید . ۴ هفته پیش
پایه چین سوزنی ۰۱:۲۴
پایه چین سوزنی
۸ بازدید . ۱ ماه پیش
پایه سردوز کاتر دار ۰۳:۰۰
پایه سردوز کاتر دار
۲۸ بازدید . ۱ ماه پیش
طرز کار با پایه کش دوزی ۰۱:۵۸
طرز کار با پایه کش دوزی
۱۶ بازدید . ۱ ماه پیش
نحوه ی تعویض سوزن سردوز پروانه ۰۲:۴۶
آموزش تنظیم نخ ماکو ۰۱:۱۳
آموزش تنظیم نخ ماکو
۴۰ بازدید . ۱ ماه پیش
طرز کار با پایه سردوز ۰۱:۲۰
طرز کار با پایه سردوز
۳۶ بازدید . ۱ ماه پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۳۹ بازدید . ۱ ماه پیش
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹