جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نحوه جادکمه زدن ۰۴:۳۸
نحوه جادکمه زدن
۸.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۲۳
پایه دکمه چرخ خیاطی
۵.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه چین سوزنی ۰۱:۲۴
پایه چین سوزنی
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۴.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه زیپ چرخ خیاطی ۰۱:۴۱
پایه زیپ چرخ خیاطی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹
طرز روغن کاری زیگزال پروانه
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه جا دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۴۲
پایه جا دکمه چرخ خیاطی
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه لب تو چرخ خیاطی ۰۳:۱۴
پایه لب تو چرخ خیاطی
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تنظیم و تعویض تسمه زیگزال پروانه ۰۴:۲۴
تنظیم و تعویض تسمه زیگزال پروانه
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی ۰۷:۰۸
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی ۰۲:۱۳
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

#چرخ خیاطی

تنظیم و تعویض تسمه زیگزال پروانه ۰۴:۲۴
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی ۰۲:۱۳
تنظیم عرض دوخت زیگزال صنعتی
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی ۰۷:۰۸
پایه سردوز کاتر دار چرخ خیاطی
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه لب تو چرخ خیاطی ۰۳:۱۴
پایه لب تو چرخ خیاطی
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۲۳
پایه دکمه چرخ خیاطی
۵.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه چین سوزنی ۰۱:۲۴
پایه چین سوزنی
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه جا دکمه چرخ خیاطی ۰۱:۴۲
پایه جا دکمه چرخ خیاطی
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه جادکمه زدن ۰۴:۳۸
نحوه جادکمه زدن
۸.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
علت روغنی شدن پارچه موقع دوخت چیست ؟ ۰۵:۳۳
ماکو و ماسوره ۰۴:۵۸
ماکو و ماسوره
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پایه زیپ چرخ خیاطی ۰۱:۴۱
پایه زیپ چرخ خیاطی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تنظیم نخ ماکو ۰۱:۱۳
آموزش تنظیم نخ ماکو
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سوزن چرخ های خیاطی ۰۷:۲۰
سوزن چرخ های خیاطی
۴.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه ۰۶:۰۰
نخ کردن صحیح زیگزال پروانه
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز روغن کاری زیگزال پروانه ۰۳:۲۹
طرز روغن کاری زیگزال پروانه
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طرز صحیح تنظیم نخ های زیگزال ۰۶:۵۳
طرز صحیح تنظیم نخ های زیگزال
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش