جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نمونه نصب شده پارکینگ RFID ۰۰:۵۸
نمونه نصب شده پارکینگ RFID
۵.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
نمونه کنترل تردد پارکینگ  (برج گلزار) ۰۱:۵۸
نمونه کنترل تردد پارکینگ (برج گلزار)
۵.۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
نمونه کنترل تردد پارکینگ  (برج گلزار) ۰۱:۵۸
نمونه کنترل تردد پارکینگ (برج گلزار)
۵.۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
نظرات مشتریان محترم شرکت فرافن سامانه آسیا ۰۵:۱۵
ریدر برد بلند RFID | آنتن برد بلند UHF مدل UHF81 ۰۴:۰۴
ریدر برد بلند RFID | آنتن برد بلند UHF مدل UHF81
۴.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نمونه پروژه کنترل تردد RFID ۰۲:۱۷
نمونه پروژه کنترل تردد RFID
۴.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
برج نگین آبشار منطقه 22 ۰۳:۲۲
برج نگین آبشار منطقه 22
۳.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
کانفیگ ریدر برد بلند UHF81 ۰۳:۱۷
کانفیگ ریدر برد بلند UHF81
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نمونه پروژه پارکینگ RFID ۰۱:۱۷
نمونه پروژه پارکینگ RFID
۳.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ریدر FG-81 به کنترلر FG-16 ۰۵:۴۳
ریدر FG-81 به کنترلر FG-16
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ریدر برد بلند RFID و کاربردها ۰۶:۱۹
ریدر برد بلند RFID و کاربردها
۲.۵ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
خدمات پس از فروش مجتمع مسکونی ثامن الائمه ۰۳:۳۴
خدمات پس از فروش مجتمع مسکونی ثامن الائمه
۲.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش

آنتن برد بلند

ریدر برد بلند RFID و کاربردها ۰۶:۱۹
ریدر برد بلند RFID و کاربردها
۲.۵ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
نمونه کنترل تردد پارکینگ  (برج گلزار) ۰۱:۵۸
نمونه کنترل تردد پارکینگ  (برج گلزار) ۰۱:۵۸
نمونه پروژه پارکینگ RFID ۰۱:۱۷
نمونه پروژه پارکینگ RFID
۳.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
نمونه پروژه کنترل تردد RFID ۰۲:۱۷
نمونه پروژه کنترل تردد RFID
۴.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
خدمات پس از فروش مجتمع مسکونی ثامن الائمه ۰۳:۳۴
برج نگین آبشار منطقه 22 ۰۳:۲۲
برج نگین آبشار منطقه 22
۳.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
نمونه نصب شده پارکینگ RFID ۰۰:۵۸
نمونه نصب شده پارکینگ RFID
۵.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
کانفیگ ریدر برد بلند UHF81 ۰۳:۱۷
کانفیگ ریدر برد بلند UHF81
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ریدر FG-81 به کنترلر FG-16 ۰۵:۴۳
ریدر FG-81 به کنترلر FG-16
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ریدر برد بلند RFID | آنتن برد بلند UHF مدل UHF81 ۰۴:۰۴