جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
چرا اینقدر ضعیفم؟ ۰۲:۵۵
چرا اینقدر ضعیفم؟
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تعصب شخصیتی یعنی چی؟! ۰۳:۰۰
تعصب شخصیتی یعنی چی؟!
۱.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تیپ شخصیتی 9 انیاگرام ۰۲:۳۷
تیپ شخصیتی 9 انیاگرام
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
رابطه تموم شده رو دوباره شروع کنیم؟ ۰۵:۱۱
رابطه تموم شده رو دوباره شروع کنیم؟
۱.۳ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ازدواج با کدوم تیپ شخصیتی، بهتره؟ ۰۲:۴۶
ازدواج با کدوم تیپ شخصیتی، بهتره؟
۱.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
چرا بعد از صمیمیت عوض شد؟! ۰۴:۲۵
چرا بعد از صمیمیت عوض شد؟!
۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تیپ شخصیتی 8 انیاگرام ۰۲:۴۳
تیپ شخصیتی 8 انیاگرام
۸۵۴ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی 7 انیاگرام ۰۲:۵۴
تیپ شخصیتی 7 انیاگرام
۸۳۸ بازدید . ۱ سال پیش

دوره انیاگرام آکادمیک nlp

تعصب شخصیتی یعنی چی؟! ۰۳:۰۰
تعصب شخصیتی یعنی چی؟!
۱.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
چرا بعد از صمیمیت عوض شد؟! ۰۴:۲۵
چرا اینقدر ضعیفم؟ ۰۲:۵۵
چرا اینقدر ضعیفم؟
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی 9 انیاگرام ۰۲:۳۷
تیپ شخصیتی 9 انیاگرام
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی 8 انیاگرام ۰۲:۴۳
تیپ شخصیتی 7 انیاگرام ۰۲:۵۴