جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
خیریه کودکان فرشته اند ۰۰:۵۶
خیریه کودکان فرشته اند
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
من هر چند کوچک و کم ، اما موثر هستم ۰۱:۲۱
من هر چند کوچک و کم ، اما موثر هستم
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کمک هزینه درمان سرطان ۰۱:۰۰
کمک هزینه درمان سرطان
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کمپین مهرآفتاب تابستان 1400 ۰۰:۵۹
کمپین مهرآفتاب تابستان 1400
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خیری مشترک و ماندگار ۰۰:۴۲
خیری مشترک و ماندگار
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بازی و تفریح حق مسلم همه بچه هاست ۰۰:۵۹
بازی و تفریح حق مسلم همه بچه هاست
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کمک به ایتام کودکان فرشته اند ۰۰:۵۹
کمک به ایتام کودکان فرشته اند
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خیر ماندگار ۰۰:۵۹
خیر ماندگار
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جذب مهربانی ۰۰:۴۶
جذب مهربانی
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

موسسه خیریه کودکان فرشته اند

جذب مهربانی ۰۰:۴۶
جذب مهربانی
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خیر ماندگار ۰۰:۵۹
خیر ماندگار
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کمک به ایتام کودکان فرشته اند ۰۰:۵۹
من هر چند کوچک و کم ، اما موثر هستم ۰۱:۲۱
خیریه کودکان فرشته اند ۰۰:۵۶
خیریه کودکان فرشته اند
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بازی و تفریح حق مسلم همه بچه هاست ۰۰:۵۹
کمپین مهرآفتاب تابستان 1400 ۰۰:۵۹
کمپین مهرآفتاب تابستان 1400
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خیری مشترک و ماندگار ۰۰:۴۲
خیری مشترک و ماندگار
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کمک هزینه درمان سرطان ۰۱:۰۰
کمک هزینه درمان سرطان
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش