جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ضرورت انجام آنومالی اسکن ۰۲:۳۳
ضرورت انجام آنومالی اسکن
۴۵.۳ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
سونوگرافی nt ،nb و آنومالی اسکن ۰۳:۲۰
سونوگرافی nt ،nb و آنومالی اسکن
۲۱.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری ۰۲:۵۵
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری
۱۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آنومالی اسکن

ضرورت انجام آنومالی اسکن ۰۲:۳۳
ضرورت انجام آنومالی اسکن
۴۵.۳ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
سونوگرافی nt ،nb و آنومالی اسکن ۰۳:۲۰
سونوگرافی nt ،nb و آنومالی اسکن
۲۱.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری ۰۲:۵۵