جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ضرورت انجام غربالگری پستان ۰۲:۲۹
ضرورت انجام غربالگری پستان
۲۶.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عدد nt بالا در سونوگرافی بارداری ۰۱:۵۱
عدد nt بالا در سونوگرافی بارداری
۱۸.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری ۰۲:۵۵
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری
۱۷.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تفاوت آنومالی اسکن با غربالگری ۰۲:۱۰
تفاوت آنومالی اسکن با غربالگری
۱۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
لزوم انجام فیبرو اسکن در کبد ۰۳:۱۵
لزوم انجام فیبرو اسکن در کبد
۱۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان

لزوم انجام فیبرو اسکن در کبد ۰۳:۱۵
لزوم انجام فیبرو اسکن در کبد
۱۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عدد nt بالا در سونوگرافی بارداری ۰۱:۵۱
عدد nt بالا در سونوگرافی بارداری
۱۸.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام غربالگری پستان ۰۲:۲۹
ضرورت انجام غربالگری پستان
۲۶.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تفاوت آنومالی اسکن با غربالگری ۰۲:۱۰
تفاوت آنومالی اسکن با غربالگری
۱۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام غربالگری دوم در بارداری ۰۲:۵۵