جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پنج اشتباه مرگبار پرورش مرغ ۰۵:۳۷
پنج اشتباه مرگبار پرورش مرغ
۴.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
پرورش مرغ تخمگذار ۰۵:۱۵
پرورش مرغ تخمگذار
۴.۴ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
5 اقدام برای جلوگیری از توقف تخم گذاری ۰۶:۰۴
5 اقدام برای جلوگیری از توقف تخم گذاری
۲.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

تغذیه مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار ۰۵:۱۵
پرورش مرغ تخمگذار
۴.۴ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
پرورش مرغ بومی ۰۵:۳۶
پرورش مرغ بومی
۱.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
بیان کامل نکات پرورش مرغ گوشتی ۰۵:۱۴
بیان کامل نکات پرورش مرغ گوشتی
۱.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
5 اقدام برای جلوگیری از توقف تخم گذاری ۰۶:۰۴
پنج اشتباه مرگبار پرورش مرغ ۰۵:۳۷
پنج اشتباه مرگبار پرورش مرغ
۴.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
پرورش مرغ بومی ۰۵:۳۵
پرورش مرغ بومی
۱.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش پرورش مرغ محلی-پکیج آموزش مرغداری-زمان مناسب برای بردن جوجه به قفس ۰۶:۰۹
۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش