جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پسماند صنعتی ۰۱:۳۱
پسماند صنعتی
۳.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
کسب درآمد از اپلیکیشن ۰۱:۰۰
کسب درآمد از اپلیکیشن
۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
جداسازی زباله های تر و خشک ۰۱:۰۰
جداسازی زباله های تر و خشک
۷۵۰ بازدید . ۶ ماه پیش

اپلیکیشن جمع آوری زباله خشک

جداسازی زباله های تر و خشک ۰۱:۰۰
کسب درآمد از اپلیکیشن ۰۱:۰۰
کسب درآمد از اپلیکیشن
۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
پسماند صنعتی ۰۱:۳۱
پسماند صنعتی
۳.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش