جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نمونه برداری از توده پستان ۰۲:۲۸
نمونه برداری از توده پستان
۸.۲ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
ماموگرافی با وجود پروتز سینه ۰۳:۳۰
ماموگرافی با وجود پروتز سینه
۷.۷ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
ماموگرافی در تشخیص سرطان ۰۱:۳۲
ماموگرافی در تشخیص سرطان
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش

ماموگرافی پستان

ماموگرافی با وجود پروتز سینه ۰۳:۳۰
ماموگرافی با وجود پروتز سینه
۷.۷ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
نمونه برداری از توده پستان ۰۲:۲۸
نمونه برداری از توده پستان
۸.۲ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
ماموگرافی در تشخیص سرطان ۰۱:۳۲
ماموگرافی در تشخیص سرطان
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش