جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / انتخاب عینک ۰۲:۰۶
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / زندگی دانشجویی ۰۵:۱۸
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / در شهر رومیر ۰۵:۲۵
آموزش زبان ترکی / آشنایی با ساختار حالت مجهول ۰۳:۴۴
آموزش زبان ترکی / روش های ساخت وجه امری ۰۵:۱۸

سلام به ترکی

روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر ۰۵:۳۵