جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش کشت علوفه هیدروپونیک - آموزش هیدروپونیک - طریقه آماده سازی آب در هیدروپونیک ۰۶:۵۳
۱۰۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش کشت علوفه هیدروپونیک-آموزش هیدروپونیک-در هیدروپونیکطریقه کار سیستم ۰۷:۳۵
۹۱ بازدید . ۱ ماه پیش

روش کاشت هیدروپونیک

آموزش کشت علوفه هیدروپونیک - آموزش هیدروپونیک - طریقه آماده سازی آب در هیدروپونیک ۰۶:۵۳
۱۰۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش کشت علوفه هیدروپونیک-آموزش هیدروپونیک-در هیدروپونیکطریقه کار سیستم ۰۷:۳۵
۹۱ بازدید . ۱ ماه پیش