جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
مغروره و نیازاشو مخفی میکنه، چیکار کنم؟ ۰۴:۰۰
مغروره و نیازاشو مخفی میکنه، چیکار کنم؟
۲.۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
انیاگرام چیست؟ ۰۰:۵۷
انیاگرام چیست؟
۱.۸ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
فقط عاشق کارشه به احساس من توجهی نمیکنه... ۰۱:۵۶
4  راهکار برای غلبه بر احساس ناامنی در رابطه ۰۴:۲۷
هر کاری میکنم، اشتباه منو نمیبخشه.... ۰۲:۵۰
هر کاری میکنم، اشتباه منو نمیبخشه....
۱.۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
اگه خیلی احساسی هستی، به این 5 نکته توجه کن! ۰۴:۳۳
6  راهکار برای اهمیت دادن به خود ۰۵:۳۵
6 راهکار برای اهمیت دادن به خود
۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
شخصیتی 5 انیاگرام ۰۱:۵۳
شخصیتی 5 انیاگرام
۰.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
تیپ شخصیتی چطوری شکل میگیره؟ ۰۳:۴۱
تیپ شخصیتی چطوری شکل میگیره؟
۸۶۷ بازدید . ۴ ماه پیش
تیپ شخصیتی چطوری شکل میگیره؟ ۰۳:۴۱
تیپ شخصیتی چطوری شکل میگیره؟
۸۵۸ بازدید . ۴ ماه پیش
وقتی در 2 راهی امنیت و رفاه گیر میفتی... ۰۵:۵۷

شخصیت شناسی انیاگرام

چرا اینقدر ضعیفم؟ ۰۲:۵۵
چرا اینقدر ضعیفم؟
۷۶۸ بازدید . ۴ ماه پیش
تیپ شخصیتی 9 انیاگرام ۰۲:۳۷
تیپ شخصیتی 8 انیاگرام ۰۲:۴۳
تیپ شخصیتی 7 انیاگرام ۰۲:۵۴
تیپ شخصیتی 6 انیاگرام ۰۳:۰۳
تیپ شخصیتی 5 انیاگرام ۰۱:۵۳
شخصیتی 5 انیاگرام ۰۱:۵۳
شخصیتی 5 انیاگرام
۰.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
تیپ شخصیتی 4 انیاگرام ۰۳:۰۶
تیپ شخصیتی 3 انیاگرام ۰۲:۳۵
شخصیتی 2 انیاگرام ۰۲:۵۶
شخصیتی 2 انیاگرام
۳۶۵ بازدید . ۴ ماه پیش
شخصیتی 1 انیاگرام ۰۳:۰۶
شخصیتی 1 انیاگرام
۳۵۶ بازدید . ۴ ماه پیش
انیاگرام چیست؟ ۰۰:۵۷
انیاگرام چیست؟
۱.۸ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
از هیچکس بت نساز! ۰۵:۵۵
از هیچکس بت نساز!
۳۶۹ بازدید . ۵ ماه پیش
بترس و اقدام کن ۰۳:۱۷
بترس و اقدام کن
۴۴۱ بازدید . ۵ ماه پیش