جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت دوم) ۰۰:۵۶
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت دوم)
۶.۸ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
زمان مناسب تست زنی ۰۰:۵۹
زمان مناسب تست زنی
۶.۵ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
نوشیدنی انرژی زا ۰۰:۴۵
نوشیدنی انرژی زا
۵.۸ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
از تابستون آزمون شرکت کنم؟ ۰۱:۰۰
از تابستون آزمون شرکت کنم؟
۵.۸ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت سوم) ۰۰:۴۳
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت سوم)
۵ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت چهارم) ۰۰:۴۴
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت چهارم)
۴.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت پنجم) ۰۰:۴۱
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت پنجم)
۴.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت اول) ۰۱:۰۰
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت اول)
۴.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
زمان درست خلاصه نویسی ۰۰:۵۹
زمان درست خلاصه نویسی
۴.۴ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تابستون پایه بخونم یا دوازدهم؟(قسمت دوم) ۰۰:۳۷
تابستون پایه بخونم یا دوازدهم؟(قسمت دوم)
۴.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
مشاوره انگیزشی ۰۰:۴۵
مشاوره انگیزشی
۴.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
مشاوره انگیزشی ۰۰:۳۹
مشاوره انگیزشی
۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش

کنکور1401

دی وی دی آموزشی به کارم میاد؟ ۰۰:۵۹
دی وی دی آموزشی به کارم میاد؟
۳.۲ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
نوشیدنی انرژی زا ۰۰:۴۵
نوشیدنی انرژی زا
۵.۸ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
آفت مطالعاتی : صامت خوانی ۰۰:۵۸
آفت مطالعاتی : صامت خوانی
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
درس خوندن همراه با گوش کردن موسیقی ۰۰:۵۸
زمان درست خلاصه نویسی ۰۰:۵۹
زمان درست خلاصه نویسی
۴.۴ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
زمان مناسب تست زنی ۰۰:۵۹
زمان مناسب تست زنی
۶.۵ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
مشاوره انگیزشی ۰۰:۴۵
مشاوره انگیزشی
۴.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
روزی چندتا درس بخونم؟ ۰۱:۰۰
روزی چندتا درس بخونم؟
۳.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت پنجم) ۰۰:۴۱
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت چهارم) ۰۰:۴۴
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت سوم) ۰۰:۴۳
جلسه اول شیمی دهم 05.02 ۱:۰۹:۱۱
جلسه اول شیمی دهم 05.02
۱.۶ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت دوم) ۰۰:۵۶
چجوری برنامه ریزی کنم؟(قسمت اول) ۰۱:۰۰
چجوری سحرخیز شم؟(قسمت اول) ۰۰:۵۵
چجوری سحرخیز شم؟(قسمت اول)
۱.۵ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
سال کنکور باید تفریحاتمونو حذف کنیم؟ ۰۰:۵۳
مشاوره انگیزشی ۰۰:۳۹
مشاوره انگیزشی
۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش