جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تربیت طوطی - پنج نکته حیاتی ۰۲:۵۴
آموزش تربیت طوطی - پنج نکته حیاتی
۳.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش تربیت طوطی - بهداشت طوطی ها ۰۴:۵۶
آموزش تربیت طوطی - بهداشت طوطی ها
۲.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش تربیت طوطی - تربیت طوطی برزیلی ۰۴:۱۱
آموزش تربیت طوطی - تربیت طوطی برزیلی
۲.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش تربیت طوطی - پنج نشانه بیماری پرنده ۰۳:۳۹
آموزش تربیت طوطی - تشخیص جنسیت طوطی سبز ۰۵:۳۴
آموزش تربیت طوطی - دستی کردن طوطی شما ۰۵:۱۰
آموزش تربیت طوطی - دستی کردن طوطی شما
۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

آموزش عروس هلندی

آموزش تربیت طوطی - پنج نکته حیاتی ۰۲:۵۴
آموزش تربیت طوطی - پنج نکته حیاتی
۳.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش تربیت طوطی - بهداشت طوطی ها ۰۴:۵۶
آموزش تربیت طوطی - بهداشت طوطی ها
۲.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش تربیت طوطی - دستی کردن طوطی شما ۰۵:۱۰
آموزش تربیت طوطی - تربیت طوطی برزیلی ۰۴:۱۱