جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
همه ما هدف هایی داریم و می‌خواهیم به آنها برسیم ۰۳:۰۵
تغیر همسر بعد ازدواج ۰۰:۳۹
تغیر همسر بعد ازدواج
۲.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ازدواج با افراد معتاد ۰۲:۰۶
ازدواج با افراد معتاد
۲.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
مهارت نه گفتن ۰۱:۳۳
مهارت نه گفتن
۱.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
اختلاف سنی در ازدواج ۰۱:۲۴
اختلاف سنی در ازدواج
۱.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
سبک ارتباطی شما کدام است؟ ۰۲:۳۲
سبک ارتباطی شما کدام است؟
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
ازدواج موفق ۰۱:۲۷
ازدواج موفق
۱.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نیازهای اساسی خانم‌ها در ازدواج ۰۱:۴۲
نیازهای اساسی خانم‌ها در ازدواج
۱.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
خشم یا پرخاشگری ۰۱:۰۵
خشم یا پرخاشگری
۰.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش

روح اله مسعودی

چهار رفتاری که باعث طلاق می شود ۰۲:۱۷
چهار رفتاری که باعث طلاق می شود ۰۲:۱۷
سبک ارتباطی شما کدام است؟ ۰۲:۳۲
سبک ارتباطی شما کدام است؟
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
ازدواج موفق ۰۱:۲۷
ازدواج موفق
۱.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
مهارت نه گفتن ۰۱:۳۳
مهارت نه گفتن
۱.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نیازهای اساسی خانم‌ها در ازدواج ۰۱:۴۲
خشم یا پرخاشگری ۰۱:۰۵
خشم یا پرخاشگری
۰.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
اختلاف سنی در ازدواج ۰۱:۲۴
اختلاف سنی در ازدواج
۱.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تغیر همسر بعد ازدواج ۰۰:۳۹
تغیر همسر بعد ازدواج
۲.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ازدواج با افراد معتاد ۰۲:۰۶
ازدواج با افراد معتاد
۲.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش