جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تولید قارچ - پوشش برای افزایش قارچ ۰۵:۱۸
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ
۱.۷ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه ۰۵:۰۰
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه
۰.۹ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش تولید قارچ - آب و رطوبت بیش از حد ۰۴:۱۵
آموزش تولید قارچ -  آب و رطوبت بیش از حد ۰۴:۱۵
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر خاک اره ۰۵:۵۱
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر خاک اره ۰۵:۵۱

پرورش قارچ در گلدان

آموزش تولید قارچ - ارتقا انجام شد ۰۴:۵۰
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه ۰۵:۰۰
آموزش تولید قارچ - تکثیر غلات ۰۶:۲۵
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹