جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تست اسید و باز ۰۱:۴۲
تست اسید و باز
۱.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش فصل سوم شیمی دوازدهم ۰۴:۱۶
آموزش فصل سوم شیمی دوازدهم
۷۶۴ بازدید . ۳ ماه پیش
جلسه سوم شیمی دوازدهم 05.02 ۱:۲۱:۵۷
جلسه سوم شیمی دوازدهم 05.02
۷۱۷ بازدید . ۵ ماه پیش
تست از اسید و باز آرنیوس ۰۱:۵۵
تست از اسید و باز آرنیوس
۶۳۷ بازدید . ۷ ماه پیش

شیمی دوازدهم

آموزش فصل سوم شیمی دوازدهم ۰۴:۱۶
جلسه سوم شیمی دوازدهم 05.02 ۱:۲۱:۵۷
تست از اسید و باز آرنیوس ۰۱:۵۵
تست اسید و باز ۰۱:۴۲
تست اسید و باز
۱.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش