جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
Khaos برای بلندر ۰۰:۵۸
Khaos برای بلندر
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Pro Align Tools ۰۰:۵۳
پلاگین Pro Align Tools
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین کاربردی Asset Flinger ۰۱:۴۸
پلاگین کاربردی Asset Flinger
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نصب پلاگین در Blender ۰۲:۳۹
نصب پلاگین در Blender
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Pro Lighting Studio ۰۱:۰۷
پلاگین Pro Lighting Studio
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Asset Sketcher ۰۰:۵۸
پلاگین Asset Sketcher
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Transportation Car ۰۰:۵۷
پلاگین Transportation Car
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین FaceBuilder ۰۰:۵۷
پلاگین FaceBuilder
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Grungit ۰۰:۵۴
پلاگین Grungit
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین MassFX ۰۰:۴۸
پلاگین MassFX
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Scatter ۰۲:۱۳
پلاگین Scatter
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
Blender 2.91.2 ۰۰:۵۸
Blender 2.91.2
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش رایگان بلندر

ساخت سیم در بلندر ۰۳:۲۳
ساخت سیم در بلندر
۸۵۲ بازدید . ۶ ماه پیش
پلاگین BlenderGrungit ۰۰:۳۵
پلاگین BlenderGrungit
۳۸۸ بازدید . ۶ ماه پیش
پلاگین Pbr Painter ۰۱:۱۵
پلاگین Pbr Painter
۳۹۷ بازدید . ۶ ماه پیش
پلاگین Scatter ۰۲:۱۳
پلاگین Scatter
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نصب پلاگین در Blender ۰۲:۳۹
نصب پلاگین در Blender
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Pro Align Tools ۰۰:۵۳
پلاگین Pro Align Tools
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین MassFX ۰۰:۴۸
پلاگین MassFX
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
Khaos برای بلندر ۰۰:۵۸
Khaos برای بلندر
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین FaceBuilder ۰۰:۵۷
پلاگین FaceBuilder
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Grungit ۰۰:۵۴
پلاگین Grungit
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Transportation Car ۰۰:۵۷
پلاگین Transportation Car
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Pro Lighting Studio ۰۱:۰۷
پلاگین Pro Lighting Studio
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین Asset Sketcher ۰۰:۵۸
پلاگین Asset Sketcher
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
Blender 2.91.2 ۰۰:۵۸
Blender 2.91.2
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلاگین کاربردی Asset Flinger ۰۱:۴۸
پلاگین کاربردی Asset Flinger
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش