جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستگاه حرفه‌ای رول زنی و پنبه زنی ۰۰:۳۸
دستگاه حرفه‌ای رول زنی و پنبه زنی
۱۵ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه تولید تشک راحتی ۰۰:۴۶
دستگاه تولید تشک راحتی
۱۱ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه رول زنی و پنبه زنی فول اتوماتیک ۰۰:۳۱
دستگاه پیشرفته تولید پشم و شیشه ۰۰:۲۱
دستگاه پیشرفته تولید پشم و شیشه
۹ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه رول زن و پنبه زن صنعتی ۰۰:۲۵
دستگاه رول زن و پنبه زن صنعتی
۸ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه حرفه‌ای تولید پشم و شیشه ۰۰:۴۱
دستگاه حرفه‌ای تولید پشم و شیشه
۷ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه پیشرفته رول زنی و پنبه زنی ۰۰:۳۳
دستگاه لحاف دوزی تک کله اتوماتیک ۰۱:۱۲

تشک دوزی

دستگاه حرفه‌ای تولید پشم و شیشه ۰۰:۴۱
دستگاه پیشرفته تولید پشم و شیشه ۰۰:۲۱
دستگاه تولید تشک راحتی ۰۰:۴۶
دستگاه تولید تشک راحتی
۱۱ بازدید . ۱ هفته پیش
دستگاه رول زن و پنبه زن صنعتی ۰۰:۲۵
دستگاه حرفه‌ای رول زنی و پنبه زنی ۰۰:۳۸