جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تعمیر اسپرسوساز-تعمیر قهوه ساز-تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
تعمیر اسپرسوساز-تعمیر قهوه ساز-تعمیر نشتی قهوه ۰۶:۰۹
آموزش تعمیر اسپرسوساز - تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز- تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز / تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز - درون یک قهوه ساز ۰۵:۰۷

آموزش تعمیر قهوه ساز

آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز ( اندازه ی آسیاب به روش دم کردن قهوه ) ۰۳:۳۸
۳۰۷ بازدید . ۳ ماه پیش