جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تعمیر اسپرسوساز-تعمیر قهوه ساز-تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
تعمیر اسپرسوساز-تعمیر قهوه ساز-تعمیر نشتی قهوه ۰۶:۰۹
آموزش تعمیر اسپرسوساز - تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز - تعمیر قهوه ساز
۵.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر اسپرسوساز- تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز- تعمیر قهوه ساز
۵.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز
۵.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر اسپرسوساز - ابزار تنظیم گروپ دمی ۰۵:۱۶
آموزش تعمیر اسپرسوساز - تنظیم آمارسنج فشار ۰۴:۳۳

تعمیر اسپرسو ساز

آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز ( اندازه ی آسیاب به روش دم کردن قهوه ) ۰۳:۳۸
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر اسپرسوساز - درون یک قهوه ساز ۰۵:۰۷
آموزش تعمیر اسپرسوساز - تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰
آموزش تعمیر اسپرسوساز | تعمیر قهوه ساز ۰۵:۱۰