جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم ۰۴:۱۰
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم
۵.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم ۰۴:۱۰
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم
۵.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - تمرین کشش شکم ۰۵:۴۲
آموزش پیلاتس - تمرین کشش شکم
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - فشار روی عضلات قفسه سینه ۰۳:۰۷
آموزش پیلاتس - فشار روی عضلات قفسه سینه
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزشی پیلاتس - حرکت کششی و مارپیچ ۰۴:۵۴
آموزشی پیلاتس - حرکت کششی و مارپیچ
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - تمرین بعد از زایمان ۰۵:۱۷
آموزش پیلاتس - تمرین بعد از زایمان
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - حرکت روی ریفورمر ۰۴:۲۹
آموزش پیلاتس - حرکت روی ریفورمر
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پیلاتس-ورزش پیلاتس- تمرینات کششی برای ریلکسیشن ۰۵:۳۵
آموزش پیلاتس - تمرین روی استوانه تعادلی ۰۵:۴۸
آموزش پیلاتس - تمرین روی استوانه تعادلی
۳.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش پیلاتس برای بانوان

آموزش پیلاتس با دستگاه - برج روی کادیلاک ۰۳:۲۷
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم ۰۴:۱۰
آموزش پیلاتس - تمرین بعد از زایمان ۰۵:۱۷
آموزش پیلاتس - غلط زدن به پشت ۰۲:۴۸
آموزش پیلاتس - غلط زدن به پشت
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - غلط زدن به پشت ۰۲:۴۸
آموزش پیلاتس - غلط زدن به پشت
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزشی پیلاتس - حرکت کششی و مارپیچ ۰۴:۵۴
آموزش پیلاتس - تمرینات قدرتی مرکزی و شکم ۰۴:۱۰
آموزش پیلاتس - تمرین کشش شکم ۰۵:۴۲
آموزش پیلاتس - تمرین کشش شکم
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزشی پیلاتس - تمرین با فوم رولر ۰۶:۰۲
آموزشی پیلاتس - تمرین با فوم رولر
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - کشش تاندون ۰۳:۴۸
آموزش پیلاتس - کشش تاندون
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس - تمرین روی استوانه تعادلی ۰۵:۴۸
آموزش پیلاتس - حرکت روی ریفورمر ۰۴:۲۹
آموزش پیلاتس - حرکت روی ریفورمر
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش