جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تاریخ زن  اتومات مخصوص تمامی محصولات ۰۰:۴۳
جت پرینتر اتومات مخصوص خطوط لبنیات ۰۰:۳۶
جت پرینتر اتومات مخصوص خطوط ترشی و مربا ۰۰:۲۸
جت پرینتر مخصوص خی تولید سم ۰۰:۴۷
جت پرینتر مخصوص خی تولید سم
۳۴ بازدید . ۱ ماه پیش
جت پرینتر اتومات مخصوص پروفیل ۰۱:۰۳
جت پرینتر اتومات مخصوص پروفیل
۳۳ بازدید . ۱ ماه پیش
جت پرینتر اتومات مخصوص جعبه و کارتن ۰۰:۴۱
جت پرینتر اتومات مخصوص خطوط عرقیجات ۰۰:۲۹
جت پرینتر اتومات مخصوص چاپ روی لوله ۰۰:۳۵
جت پرینتر اتومات مخصوص باکس و جعبه ۰۰:۳۳
تاریخ زن دستی و اتومات ۰۰:۱۷
تاریخ زن دستی و اتومات
۲۹ بازدید . ۱ ماه پیش

تاریخ زن

جت پرینتر مخصوص خی تولید سم ۰۰:۴۷
تاریخ زن دستی قابل سنسور ۰۰:۲۹
تاریخ زن دستی ۰۱:۳۴
تاریخ زن دستی
۲۲ بازدید . ۱ ماه پیش
تاریخ زن دستی و اتومات ۰۰:۵۴
تاریخ زن دستی و اتومات ۰۰:۲۷
تاریخ زن اتوماتیک ۰۰:۲۴
تاریخ زن اتوماتیک
۱۸ بازدید . ۱ ماه پیش
تاریخ زن دستی و اتومات ۰۰:۱۷
جت پرینتر اتومات مخصوص سرنگ ۰۰:۳۲