جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تولید و پرورش قارچ | مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۳۵ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش پرورش قارچ - پرورش قارچ در محفظه ۰۴:۲۴
آموزش پرورش قارچ | واحد تولید قارچ ۰۴:۵۵
آموزش پرورش قارچ - مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۳۰ بازدید . ۲ ماه پیش

آموزش پرورش قارچ صدفی

آموزش پرورش قارچ - مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۳۰ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش پرورش قارچ | مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه 2 ۰۵:۳۸
۲۴ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش تولید و پرورش قارچ | مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۳۵ بازدید . ۳ ماه پیش