جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تولید و پرورش قارچ | مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۴۹ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش پرورش قارچ - مرحله نهایی و برداشت پرورش قارچ صدفی با استفاده از قهوه پارت سوم ۰۵:۳۸
۴۴ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش پرورش قارچ | واحد تولید قارچ ۰۴:۵۵

آموزش پرورش قارچ خوراکی