جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
متره و برآورد حجم دیوارها ۰۸:۳۵
متره و برآورد حجم دیوارها
۳۱۰ بازدید . ۶ ماه پیش
متره آرماتوربندی فونداسیون ۰۰:۴۳
متره آرماتوربندی فونداسیون
۲۸۸ بازدید . ۶ ماه پیش
تری دی پنل چیست؟ ۰۱:۴۲
تری دی پنل چیست؟
۵۷ بازدید . ۶ ماه پیش

آموزش متره

متره و برآورد حجم دیوارها ۰۸:۳۵
متره و برآورد حجم دیوارها
۳۱۰ بازدید . ۶ ماه پیش
متره آرماتوربندی فونداسیون ۰۰:۴۳
تری دی پنل چیست؟ ۰۱:۴۲
تری دی پنل چیست؟
۵۷ بازدید . ۶ ماه پیش