جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تودوزی خودرو | دوخت روکش صندلی ماشین | نحوه اتصال روکش صندلی با سیم به صندلی ۰۴:۵۹
۵.۸ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تودوزی خودرو - دوخت روکش صندلی ماشین -  دوخت  بیسبال ۰۴:۱۵

دوخت روکش ماشین

تودوزی خودرو-دوخت روکش صندلی ماشین-ابزار مورد نیاز برای دوخت تو دوزی خودرو ۰۵:۰۶
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
تودوزی خودرو | دوخت روکش صندلی ماشین | نحوه اتصال روکش صندلی با سیم به صندلی ۰۴:۵۹
۵.۸ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تودوزی خودرو - دوخت روکش صندلی ماشین - ابزار مورد نیاز برای دوخت تو دوزی خودرو ۰۵:۰۶
۱.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش تودوزی خودرو - دوخت مورب ۰۴:۵۹
آموزش تودوزی خودرو - دوخت مورب
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش تودوزی خودرو - دوخت  بیسبال ۰۴:۱۵
آموزش تودوزی خودرو - دوخت بیسبال
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش