جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش دفاع شخصی - چگونگی دفاع ۰۴:۲۹
آموزش دفاع شخصی - چگونگی دفاع
۶۷۴ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه ۰۵:۲۷
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه
۶۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه ۰۵:۲۷
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه
۶۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی ۰۵:۰۰
آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی
۵۲۷ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی ۰۵:۰۰
آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی
۵۱۹ بازدید . ۵ ماه پیش
دفاع شخصی-اجتناب از گرفتن زانو ۰۵:۱۸
دفاع شخصی-اجتناب از گرفتن زانو
۵۰۳ بازدید . ۶ ماه پیش

کلاس دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی ۰۵:۰۰
آموزش دفاع شخصی - شرایط پایه پا ۰۵:۱۷
آموزش دفاع شخصی - چگونگی دفاع ۰۴:۲۹
آموزش دفاع شخصی - دفاع عمومی ۰۵:۰۰
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه ۰۵:۲۷
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه
۶۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه ۰۵:۲۷
آموزش دفاع شخصی- پایه ضربه
۶۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش