جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تولید قارچ - پوشش برای افزایش قارچ ۰۵:۱۸
آموزش تولید قارچ - پوشش برای افزایش قارچ ۰۵:۱۸
آموزش قفسه بندی برای کاشت قارچ : قارچ دکمه ای ۰۴:۲۴
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ
۱.۷ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ
۱.۷ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
درجه هوای مناسب برای محیط پرورش قارچ ۰۵:۲۶
درجه هوای مناسب برای محیط پرورش قارچ
۱.۶ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه ۰۵:۰۰
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه
۰.۹ هزار بازدید . ۶ ماه پیش

نحوه پرورش قارچ در منزل

آموزش تولید قارچ - ارتقا انجام شد ۰۴:۵۰
آموزش تولید قارچ - بهبود تکثیر گندم سیاه ۰۵:۰۰
آموزش تولید قارچ - تکثیر غلات ۰۶:۲۵
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹
آموزش تولید قارچ - برداشت و انبار قارچ ۰۵:۰۹
آموزش تولید قارچ - تکثیر غلات ۰۶:۲۵
درجه هوای مناسب برای محیط پرورش قارچ ۰۵:۲۶