جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی ۰۰:۵۵
سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی
۹.۲ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
درد عکس رنگی رحم ۰۱:۳۳
درد عکس رنگی رحم
۷.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
زمان انجام اکوی قلب جنین ۰۱:۲۶
زمان انجام اکوی قلب جنین
۷.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
بیوپسی پستان ۰۱:۲۵
بیوپسی پستان
۷ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
زمان انجام سونوگرافی سه بعدی بارداری ۰۱:۱۱
زمان انجام سونوگرافی سه بعدی بارداری
۷ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
سونوگرافی سه بعدی رحم و ناباروری ۰۱:۲۸
سونوگرافی سه بعدی رحم و ناباروری
۶.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی

درد عکس رنگی رحم ۰۱:۳۳
درد عکس رنگی رحم
۷.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
زمان انجام اکوی قلب جنین ۰۱:۲۶
زمان انجام اکوی قلب جنین
۷.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
بیوپسی پستان ۰۱:۲۵
بیوپسی پستان
۷ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
سونوگرافی سه بعدی رحم و ناباروری ۰۱:۲۸
سونوگرافی سه بعدی رحم و ناباروری
۶.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
زمان انجام سونوگرافی سه بعدی بارداری ۰۱:۱۱
سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی ۰۰:۵۵