جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن ۰۲:۲۷
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن
۹.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ساخت عطر- عطرسازی-   چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
ساخت عطر- عطرسازی- چگونگی ساخت ادو تویلت
۷.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش ساخت عطر - شیوه ساخت عطر چوب ۰۵:۵۹
آموزش ساخت عطر - شیوه ساخت عطر چوب
۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش عطرسازی _ شیوه ساخت عطر چوب ۰۵:۵۹
آموزش عطرسازی _ شیوه ساخت عطر چوب
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۳:۲۵
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها
۴.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۴:۲۲
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها
۴.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش عطرسازی | چگونگی استخراج اسانس ها ۰۴:۲۲
آموزش عطرسازی | چگونگی استخراج اسانس ها
۴.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش ساخت ادکلن

ساخت عطر- عطرسازی-   چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
ساخت عطر- عطرسازی-خانواده عطرها ۰۳:۵۳
آموزش عطرسازی - نحوه کار دستگاه  تقطیر بخار ۰۱:۴۳
آموزش عطرسازی - چگونگی ساخت عطر از گل رز ۰۱:۵۰
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۳:۲۵
آموزش عطرسازی - چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها ۰۵:۰۳
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش ساخت عطر - شیوه ساخت عطر چوب ۰۵:۵۹
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن ۰۲:۲۷
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن
۹.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها ۰۴:۰۹
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش