جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن ۰۲:۲۷
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن
۹.۳ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ساخت عطر- عطرسازی-   چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
ساخت عطر- عطرسازی- چگونگی ساخت ادو تویلت
۷.۳ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
عطرسازی _ چگونگی ساخت ادکلن ۰۲:۲۷
عطرسازی _ چگونگی ساخت ادکلن
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عطرسازی _ چگونگی ساخت عطر از گل ها ۰۲:۲۷
عطرسازی _ چگونگی ساخت عطر از گل ها
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش عطرسازی - خانواده عطر ها پارت 2 ۰۵:۰۴
آموزش عطرسازی - خانواده عطر ها پارت 2
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش عطرسازی - خانواده عطر ها پارت 2 ۰۵:۰۴
آموزش عطرسازی - خانواده عطر ها پارت 2
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۳:۲۵
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها
۴ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش  عطرسازی -  چگونگی استخراج اسانس ها ۰۳:۲۵

آموزش عطرسازی

ساخت عطر- عطرسازی-   چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
ساخت عطر- عطرسازی-خانواده عطرها ۰۳:۵۳
ساخت عطر- عطرسازی-خانواده عطرها
۳.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش عطرسازی - نحوه کار دستگاه  تقطیر بخار ۰۱:۴۳
آموزش عطرسازی - چگونگی ساخت عطر از گل رز ۰۱:۵۰
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۳:۲۵
آموزش عطرسازی - چگونگی ساخت ادو تویلت ۰۲:۲۵
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها ۰۵:۰۳
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها
۲.۵ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن ۰۲:۲۷
آموزش ساخت عطر - چگونگی ساخت ادکلن
۹.۳ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها ۰۴:۰۹
آموزش عطرسازی - خانواده عطرها
۲.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش عطرسازی - چگونگی استخراج اسانس ها ۰۴:۲۲
آموزش عطرسازی - چگونگی ساخت عطر از گل ها ۰۲:۲۷