جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
موثرترین درمان فشارخون بالا ۰۰:۴۸
موثرترین درمان فشارخون بالا
۶۵ بازدید . ۲ ماه پیش
اولین داروی فشار خون بالا ۰۰:۴۸
اولین داروی فشار خون بالا
۴۸ بازدید . ۱ ماه پیش
اولین داروی و درمان فشار خون بالا ۰۰:۴۸
کشف درمان دیابت ۰۱:۱۸
کشف درمان دیابت
۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
اولین داروی پسوریازیس ۰۰:۵۱
اولین داروی پسوریازیس
۳۵ بازدید . ۱ ماه پیش

درمان فشار خون بالا

کشف درمان دیابت ۰۱:۱۸
کشف درمان دیابت
۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
اولین داروی پسوریازیس ۰۰:۵۱
اولین داروی فشار خون بالا ۰۰:۴۸