جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سمینار جراحی گوش ۰۰:۳۸
سمینار جراحی گوش
۵.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عفونت گوش در کودکان ۰۴:۴۰
عفونت گوش در کودکان
۴.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاهش شنوایی ناشی از نویز ۰۰:۰۶
کاهش شنوایی ناشی از نویز
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کلستاتوم یا کیست گوش ۰۱:۰۷
کلستاتوم یا کیست گوش
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مقایسه کیفیت شنود در کاشت حلزون ۰۵:۳۰
مقایسه کیفیت شنود در کاشت حلزون
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درد گوش ۰۳:۴۰
درد گوش
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صدای بلند ۰۰:۰۶
صدای بلند
۲.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
بازسازی پرده گوش ۰۵:۲۲
بازسازی پرده گوش
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ساکشن و شستشو گوش ۰۳:۴۰
ساکشن و شستشو گوش
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاشت حلزون ر بزرگسالان ۰۴:۴۰
کاشت حلزون ر بزرگسالان
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کیست اپیدرموئید ۰۰:۵۳
کیست اپیدرموئید
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

دکتر کوهی فوق تخصص گوش

تاثیر اختلال شنوایی بر گفتار ۰۱:۵۳
تاثیر اختلال شنوایی بر گفتار
۱.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
میگرن وستیبولار ۰۵:۳۷
میگرن وستیبولار
۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
صدای بلند ۰۰:۰۶
صدای بلند
۲.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
کیست اپیدرموئید ۰۰:۵۳
کیست اپیدرموئید
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ساکشن و شستشو گوش ۰۳:۴۰
ساکشن و شستشو گوش
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ترشخ خونی گوش ۰۲:۳۰
ترشخ خونی گوش
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاهش شنوایی ناشی از نویز ۰۰:۰۶
کاهش شنوایی ناشی از نویز
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مقایسه کیفیت شنود در کاشت حلزون ۰۵:۳۰
مقایسه کیفیت شنود در کاشت حلزون
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سلول های بنیادی و شنوایی ۰۵:۳۰
سلول های بنیادی و شنوایی
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاشت حلزون ر بزرگسالان ۰۴:۴۰
کاشت حلزون ر بزرگسالان
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاندیدهای کاشت حلزون ۰۰:۰۱
کاندیدهای کاشت حلزون
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سمینار جراحی گوش ۰۰:۳۸
سمینار جراحی گوش
۵.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درد گوش ۰۳:۴۰
درد گوش
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اتواسکلروز ۰۱:۲۰
اتواسکلروز
۶۵۴ بازدید . ۱ سال پیش
عفونت گوش در کودکان ۰۴:۴۰
عفونت گوش در کودکان
۴.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور مننژیوما ۰۱:۳۱
تومور مننژیوما
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کلستاتوم یا کیست گوش ۰۱:۰۷
کلستاتوم یا کیست گوش
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بازسازی پرده گوش ۰۵:۲۲
بازسازی پرده گوش
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور شوانوم ۰۱:۱۱
تومور شوانوم
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش