جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-نحوه خداحافظی کردن ۰۳:۰۸
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-غذای مورد علاقه ۰۴:۰۱
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۴.۸ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-میوه ها و سبزیجات ۰۳:۱۵
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر) ۰۲:۰۶
۴.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( آشنایی با ساختار حالت مجهول ) ۰۳:۴۴
۴.۳ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط
۱.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

زبان ترکیه

آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۴.۸ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر) ۰۲:۰۶
۴.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( آشنایی با ساختار حالت مجهول ) ۰۳:۴۴
۴.۳ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش مکالمه زبان ترکی - مقایسه اصطلاحات ۰۵:۲۸
آموزش مکالمه زبان ترکی - زندگی دانشجویی ۰۵:۱۸
آموزش مکالمه زبان ترکی - در شهر رومیر ۰۵:۲۵
آموزش زبان ترکی - انتخاب کیف مناسب ۰۲:۳۰
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط
۱.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش زبان ترکی - در آرایشگاه ۰۲:۲۹
آموزش زبان ترکی - در آرایشگاه
۱.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش