جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش بیلیارد - چوب و استفاده از پل ها ۰۴:۱۳
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب
۲۴۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش شطرنج - دوازده اصول برتر شطرنج دو ۰۴:۲۰
آموزش بیلیارد - تمرین انتخاب پاکت ۰۳:۰۳
آموزش بیلیارد - تمرین انتخاب پاکت
۲۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش شش تکه کردن شکم - هشت دقیقه تمرین ۰۴:۵۹
آموزش شش تیکه  کردن شکم | دقیقه تمرین ۰۴:۵۹
آموزش شش تیکه  کردن شکم | تمرین استاتیک ۰۴:۱۷
آموزش شش تیکه  کردن شکم | تمرین عضلانی ۰۴:۱۷
آموزش شش تیکه  کردن شکم | تمرین برتر ۰۴:۵۱
نکات مهم در مورد بدنسازی آقایان در منزل ۰۴:۵۱

ورزش و سرگرمی

آموزش شطرنج - ترفیع درجه سرباز ۰۳:۰۷
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج -  شبه قربانی قانونی ۰۲:۲۹
آموزش شطرنج - گامبیت ۰۳:۴۵
آموزش شطرنج - گامبیت
۵۸ بازدید . ۳ ماه پیش
بیلیارد - آموزش مبتدی تریک شات ۰۴:۵۰
بیلیارد - چوب و استفاده از پل ها ۰۴:۱۳
بیلیارد - هدفگیری برش شات ریلی ۰۶:۱۵
شش تیکه کردن شکم - تمرین برتر ۰۴:۵۱
شش تیکه کردن شکم - 7تمرین استاتیک ۰۴:۴۵
شش تیکه کردن شکم -  7 تمرین عضلانی ۰۴:۱۷