جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نقشه خوانی جدول نازک کاری ۰۴:۴۰
نقشه خوانی جدول نازک کاری
۲.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد ۰۳:۰۳
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش درج فرمول در اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ترسیم پلان کف سازی ۰۴:۵۴
ترسیم پلان کف سازی
۱.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
بررسی طرح تفصیلی ۰۷:۰۲
بررسی طرح تفصیلی
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد ۰۶:۰۴
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها
۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
تبدیل png به dwg ۰۲:۴۷
تبدیل png به dwg
۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
برش افقی در پله ها ۰۴:۲۲
برش افقی در پله ها
۰.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
منبع کمیسیون ماده صد ۰۳:۵۳
منبع کمیسیون ماده صد
۸۳۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش

اموزش نقشه کشی

بررسی طرح تفصیلی ۰۷:۰۲
بررسی طرح تفصیلی
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
نقشه خوانی جدول نازک کاری ۰۴:۴۰
نقشه خوانی جدول نازک کاری
۲.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
ترسیم پلان کف سازی ۰۴:۵۴
ترسیم پلان کف سازی
۱.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
برش افقی در پله ها ۰۴:۲۲
برش افقی در پله ها
۰.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد ۰۳:۰۳
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
منبع کمیسیون ماده صد ۰۳:۵۳
منبع کمیسیون ماده صد
۸۳۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل png به dwg ۰۲:۴۷
تبدیل png به dwg
۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش درج فرمول در اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها
۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد ۰۶:۰۴