جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شرایط معافیت پزشکی ۰۰:۵۹
شرایط معافیت پزشکی
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
معافیت سرباز فراری متاهل ۰۳:۵۶
معافیت سرباز فراری متاهل
۲.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
وسایل سربازی ۰۳:۲۵
وسایل سربازی
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
نحوه محاسبه غیبت سربازی و مجازات آن ۰۴:۰۱
نحوه محاسبه غیبت سربازی و مجازات آن
۲.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
شرایط بخشودگی غیبت سربازی ۰۴:۱۸
شرایط بخشودگی غیبت سربازی
۲.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
ميزان موي سر سربازی ۰۳:۰۴
ميزان موي سر سربازی
۲.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی ۰۵:۰۵
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی
۲.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
دریافت معافيت چشم پزشکی ۰۴:۲۵
دریافت معافيت چشم پزشکی
۲.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
سرباز معلم چیست؟ ۰۴:۵۳
سرباز معلم چیست؟
۱.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
کد سخا نظام وظیفه ۰۵:۲۱
کد سخا نظام وظیفه
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم ۰۶:۵۴
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم
۱.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش

معافیت پزشکی سربازی

معافیت تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟ ۰۴:۱۵
شرایط بخشودگی غیبت سربازی ۰۴:۱۸
شرایط بخشودگی غیبت سربازی
۲.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی ۰۵:۰۵
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی
۲.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
سرباز معلم چیست؟ ۰۴:۵۳
سرباز معلم چیست؟
۱.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نحوه محاسبه غیبت سربازی و مجازات آن ۰۴:۰۱
وسایل سربازی ۰۳:۲۵
وسایل سربازی
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ميزان موي سر سربازی ۰۳:۰۴
ميزان موي سر سربازی
۲.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
معافیت سرباز فراری متاهل ۰۳:۵۶
معافیت سرباز فراری متاهل
۲.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم ۰۶:۵۴
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم
۱.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دریافت معافيت چشم پزشکی ۰۴:۲۵
دریافت معافيت چشم پزشکی
۲.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
کد سخا نظام وظیفه ۰۵:۲۱
کد سخا نظام وظیفه
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
شرایط معافیت پزشکی ۰۰:۵۹
شرایط معافیت پزشکی
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش