جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
جراحی اسلیو معده ۰۳:۱۵
جراحی اسلیو معده
۱۳.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
درمان  گیاهی فشار خون ۰۱:۰۰
درمان گیاهی فشار خون
۷۸۲ بازدید . ۹ ماه پیش
آیا فشار خون درمانی دارد؟ ۰۰:۳۰
آیا فشار خون درمانی دارد؟
۷۶۴ بازدید . ۸ ماه پیش
درمان قطعی فشار خون بالا ۰۱:۰۰
درمان قطعی فشار خون بالا
۵۵۸ بازدید . ۷ ماه پیش
درمان فوق العاده فشارخون ۰۰:۳۶
درمان فوق العاده فشارخون
۵۰۵ بازدید . ۹ ماه پیش
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟ ۰۰:۲۵
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟
۳۶۰ بازدید . ۸ ماه پیش
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟ ۰۱:۰۰
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟
۳۴۲ بازدید . ۸ ماه پیش
تجربه شخصی بیمار درمان شده فشارخون ۰۰:۳۹
بهترین راه درمان فشار خون ۰۱:۲۳
بهترین راه درمان فشار خون
۳۲۲ بازدید . ۸ ماه پیش
بهترین راه درمان فشار خون بالا چیست؟ ۰۰:۵۳

فشار خون بالا

جراحی اسلیو معده ۰۳:۱۵
جراحی اسلیو معده
۱۳.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
درمان قطعی فشار خون بالا ۰۱:۰۰
درمان قطعی فشار خون بالا
۵۵۸ بازدید . ۷ ماه پیش
بهترین راه درمان فشار خون ۰۱:۲۳
بهترین راه درمان فشار خون
۳۲۲ بازدید . ۸ ماه پیش
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟ ۰۰:۲۵
آیا فشار خون درمانی دارد؟ ۰۰:۳۰
آیا فشار خون درمانی دارد؟
۷۶۴ بازدید . ۸ ماه پیش
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟ ۰۱:۰۰
درمان  گیاهی فشار خون ۰۱:۰۰
درمان گیاهی فشار خون
۷۸۲ بازدید . ۹ ماه پیش