جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-نحوه خداحافظی کردن ۰۳:۰۸
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-غذای مورد علاقه ۰۴:۰۱
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-میوه ها و سبزیجات ۰۳:۱۵
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی
۱.۸ هزار بازدید . ۴ ماه پیش

زبان ترکی به فارسی

آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش زبان ترکی - نحوه بیان دریافت بلیط ۰۳:۱۵
آموزش مکالمه زبان ترکی - مقایسه اصطلاحات ۰۵:۲۸
آموزش مکالمه زبان ترکی - زندگی دانشجویی ۰۵:۱۸
آموزش مکالمه زبان ترکی - در شهر رومیر ۰۵:۲۵
آموزش زبان ترکی - انتخاب کیف مناسب ۰۲:۳۰
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
آموزش زبان ترکی - محل دریافت بلیط
۱.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش زبان ترکی - در آرایشگاه ۰۲:۲۹
آموزش زبان ترکی - در آرایشگاه
۱.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش زبان ترکی - انتخاب کیف مناسب ۰۲:۵۵