جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آیا فشار خون درمانی دارد؟ ۰۰:۳۰
آیا فشار خون درمانی دارد؟
۹.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تجربه بیمار درمان شده فشارخون ۰۰:۳۹
تجربه بیمار درمان شده فشارخون
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درمان فوق العاده فشارخون ۰۰:۳۶
درمان فوق العاده فشارخون
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درمان فشار خون - دردهای بدن و مشکلات پوستی ۰۳:۵۶
درمان گیاهی چاقی،فشارخون،سنگ کلیه،کبدچرب ۰۱:۱۸
درمان قطعی دیابت ۰۱:۵۸
درمان قطعی دیابت
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟ ۰۰:۲۵
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین راه درمان فشار خون ۰۱:۲۳
بهترین راه درمان فشار خون
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟ ۰۱:۰۰
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین راه درمان فشار خون بالا چیست؟ ۰۰:۵۳
بهترین راه درمان فشار خون بالا چیست؟
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش

درمان فشار خون

فشار خون بالا همراه با تپش قلب ۰۱:۲۷
درمان قطعی دیابت ۰۱:۵۸
درمان قطعی دیابت
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین راه درمان فشار خون بالا چیست؟ ۰۰:۵۳
بهترین راه درمان فشار خون ۰۱:۲۳
بهترین راه درمان فشار خون
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟ ۰۰:۲۵
بهترین راه درمان فشار خون چیست؟
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آیا فشار خون درمانی دارد؟ ۰۰:۳۰
آیا فشار خون درمانی دارد؟
۹.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟ ۰۱:۰۰
آیا فشار خون درمانی هم دارد؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تجربه بیمار درمان شده فشارخون ۰۰:۳۹
درمان فوق العاده فشارخون ۰۰:۳۶