جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دیابت درمان دارد؛درمان با کادر درمان فردوسی ۰۰:۵۱
دیگر نگران دیابت نباشید!!! ۰۱:۰۰
دیگر نگران دیابت نباشید!!!
۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اولین درمان قطعی دیابت ۰۰:۳۵
اولین درمان قطعی دیابت
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بهترین روش درمان دیابت ۰۱:۰۰
بهترین روش درمان دیابت
۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان دیابت بدون بازگشت ۰۰:۵۴
درمان دیابت بدون بازگشت
۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درمان قطعی بیماری دیابت ۰۵:۴۸
درمان قطعی بیماری دیابت
۴.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انسولین طبیعی و درمان دیابت ۰۶:۰۵
انسولین طبیعی و درمان دیابت
۳.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان قطعی دیابت و کاهش انسولین ۰۰:۳۵
درمان قطعی دیابت و کاهش انسولین
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش

دیابت نوع ۲

درمان دیابت بدون بازگشت ۰۰:۵۴
بهترین روش درمان دیابت ۰۱:۰۰
بهترین روش درمان دیابت
۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان قطعی بیماری دیابت ۰۵:۴۸
درمان قطعی بیماری دیابت
۴.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اولین درمان قطعی دیابت ۰۰:۳۵
اولین درمان قطعی دیابت
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان قطعی دیابت و کاهش انسولین ۰۰:۳۵
درمان قطعی دیابت و کاهش انسولین
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انسولین طبیعی و درمان دیابت ۰۶:۰۵
انسولین طبیعی و درمان دیابت
۳.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش