جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning ۰۷:۴۱
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning
۱.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟ ۰۱:۱۶
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق ۱۹:۵۴
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق
۱.۷ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton
۱.۴ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton
۱.۴ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
قایم موشک - یادگیری عمیق تقویتی ۰۲:۵۷
قایم موشک - یادگیری عمیق تقویتی
۸۱۱ بازدید . ۱ ماه پیش
مایکل لیتمن- سیستم های یادگیری ۱۱:۴۷
مایکل لیتمن- سیستم های یادگیری
۷۳۰ بازدید . ۱ ماه پیش

deep learning

دکتر ساتون - هوش مصنوعی ۰۱:۴۱
دکتر ساتون - هوش مصنوعی
۱۷۹ بازدید . ۲ هفته پیش
آینده هوش مصنوعی ۰۷:۰۵
آینده هوش مصنوعی
۲۲۱ بازدید . ۳ هفته پیش
مایکل لیتمن- سیستم های یادگیری ۱۱:۴۷
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق ۱۹:۵۴
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق
۱.۷ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning ۰۷:۴۱
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟ ۰۱:۱۶