جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق ۱۹:۵۴
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning ۰۷:۴۱
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟ ۰۱:۱۶
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مثالهای خصمانه - یادگیری عمیق ۰۵:۱۸
مثالهای خصمانه - یادگیری عمیق
۱.۳ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آینده هوش مصنوعی ۰۷:۰۵
آینده هوش مصنوعی
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش

یادگیری عمیق

یادگیری تقویتی و حل بازی ۰۱:۴۲
شبکه های transformer ۱۶:۴۳
شبکه های transformer
۶۳ بازدید . ۶ ماه پیش
مثالهای خصمانه - یادگیری عمیق ۰۵:۱۸
مثالهای خصمانه - یادگیری عمیق
۱.۳ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آینده هوش مصنوعی ۰۷:۰۵
آینده هوش مصنوعی
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دکتر هینتون - سیر تحول شبکه عصبی ۰۷:۱۸
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق ۱۹:۵۴
دکتر لیتمن - یادگیری عمیق
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
یادگیری عمیق - دکتر هینتون - Dr. Hinton ۰۸:۳۲
inference - آموزش یادگیری عمیق - deep learning ۰۷:۴۱
یادگیری عمیق یا deep learning دقیقا چیه؟ ۰۱:۱۶